מגרש ספורט שיח ג'ראח

בשכונת יח ג'ראח שבירושלים ביצעה נ.א. תעשיות מתכת פרויקט גידור ותיחום מגרשי ספורט.
הפרוייקט כלל שילוב של גדרות בטחון ורשתות מתכת למניעת התפזרות של כדורי משחק אל מעבר לתחום המגרש.