גידור מגרשי ספורט: הבטחת בטיחות, אבטחה והגדרת היקף

נ.א. תעשיות מתכת בע"מ