המלצות

N.A Metal Industries

חברת נ.א תעשיות מתכת בע"מ (1990)

שם הממליץ: רון צרפתי, מנהל אגף האחזקה ושפ"ע, עיריית מעלה אדומים​

שם הפרויקט: עבודות גידור וקונסטרציות פלדה מסוגים שונים​

שם הממליץ: נתיבי רם בע"מ החברה לעבודות בנייה ופיתוח​

שם הפרויקט: עבודות קונסטרוקציה שונות ממתכות, עבודות גידור שונות ומגוונות.​

שם הממליץ : דוד כהן, הממונה על המחלקה לפיתוח ואחזקת מוסדות החינוך, מינהל חינוך​

שם הפרויקט : עבודות גידור וקונסטרוקציה פלדה מסוגים שונים, הקמת מעקות מסוגים שונים, גדרות יהודה וריהוט רחוב.​

שם הממליץ: ליאור רביס מנהל הרכש, קבוצת יד. בראזני

שם הפרויקט: ביצעו מספר רב שעבודות במספר שנים.​

שם הממליץ: איימן ג'אבר, מנהל אגף האחזקה ירושלים​

שם הפרויקט: חוות דעת בשימוש מערכת CrowdSafe

שם הממליץ: אורן השקעות בע"מ

שם הפרויקט: עבודות בפרויקטים שונים